Ви переглядаєте: Головна сторінка Абітурієнту Професії Про професію обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Про професію обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

E-mail Печать

Бухгалтерський облік – безпомилковий суддя минулого, необхідний керівник теперішнього і постійний консультант майбутнього кожного підприємства.. (І.Шер, німецький економіст).                                                                                                                                                                                                                                     

Підвалинами бухгалтерії є: математика, логіка, естетика та етика. Бути добрим обліковцем  означає:

- уміти точно вираховувати;
- уміти правильно комбінувати;
- уміти акуратно вести записи;
- сумлінно вести господарські та фінансові книги.

На уроках теоретичного навчання учні здійснюють складання первинних документів по руху товарів, матеріалів, готової продукції;  розрахунки по собівартості придбання і виготовлення продукції; облік касових операцій по обліку готівки; приймають участь в проведенні інвентаризації майна підприємства.

Уроки виробничого навчання дають  практичні навички в оформленні лімітно-забірних карток, прибуткових ордерів, рахунків фактур, карток складського обліку, ведення касової книги, здійснення розрахунків. 

Застосування персональних комп'ютерів на уроках дозволяє автоматизувати робоче місце обліковця, і підняти на новий рівень процес реєстрації господарських операцій. В процесі навчання учні постійно  знайомляться  з новинками бухгалтерської  літератури, з метою подальшого застосування її  на робочих місцях.

Обліковець в своїй діяльності використовує форми та методи бухгалтерського обліку на підприємстві. Виконує роботи на різних ділянках бухгалтерського обліку (обліку основних фондів і коштів, товарно-матеріальних цінностей, затрат на виробництво, реалізації продукції і результатів господарсько-фінансової діяльності, розрахунків з постачальниками і замовниками та ін.). Складає звітні калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг). Проводить нарахування та перерахування платежів у державні та інші бюджети та фонди. Перевіряє отримані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов'язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення.

Систематизує отримані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводить підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами.

На документах, дані яких включено до облікових реєстрів, обліковець зазначає номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка). Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подає їх розгляд. Готує дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносить записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо. Здійснює реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління).
Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерує аркуші, складає внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшиває або оправляє, оформлює обкладинку (титульний лист).

Последнее обновление ( 26.02.13 05:55 )  

Про професії

Отримайте детальну інформацію про професії в училищі. Детальніше...

Приймальна комісія

Приймальна комісія знаходиться на першому поверсі навчального корпусу по вулиці Шатила, 4.
Час роботи з 8:00 до 17:00. Телефон для довідок (0522) 37-11-09.
Дістатись до училища можна маршрутними таксі №108 від залізничного вокзалу та №10, №6, №77, №112 від автостанції №1 (аеропорт). Контакти...
Задайте питання або надайте пропозицію
 

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net