Ви переглядаєте: Головна сторінка Навчання Навчальні плани, білети, ККЗ Білети з предмету Економіка промисловості

Білети з предмету Економіка промисловості

e-mail Друк

Атестаційні білети з предмету Економіка промисловості складено у відповідності з програмою по підготовці кваліфікованих робітників за професією „Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури та молодших спеціалістів за спеціальністю „Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 6 семестр.                                                                                                                                                                                    

 

 

 

Атестаційний білет № 1

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність промисловості, як основної ланки народного господарства.

2. Визначити сутність показників загальної ефективності діяльності підприємства.

3. Задача. Визначити і проаналізувати рівень прибутковості фірми, якщо запланований обсяг інвестицій у фірму склав 3,6 млн. грн..; прибуток від реалізації – 850 тис. грн.; позареалізаційний прибуток – 240 тис. грн..; сума податків становила – 320 тис. грн..; відсоток за державними облігаціями – 11 %; відсоткова ставка за довгостроковими кредитами – 16 %; середньо галузевий рівень прибутковості – 20,4 %; сума активів фірми за балансом – 4,5 млн. грн..

 
Атестаційний білет № 2
З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність і класифікацію галузей промисловості, їх види.

2. Визначити сутність показників прибутковості.

3. Задача. Підприємство спеціалізується на виробництві виробів А. Визначити рівень рентабельності виробів, якщо план випуску готових виробів – 7200 шт., повна собівартість виробу – 86 грн., гуртова ціна – 110 грн.

 

 
Атестаційний білет № 3
З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність підприємств, їх функції та ознаки.

2. Визначити сутність показників платоспроможності.

3. Задача. Підприємство спеціалізується на виробництві виробів Б. Визначити рівень рентабельності виробництва розрахунковий, якщо реалізовано виробів за гуртовою ціною на 792000грн, собівартість складає 619200 грн., середньорічна вартість виробничих фондів – 1650 тис. грн.. Прибуток підприємства оподатковується за ставкою 25 %.

 

Атестаційний білет № 4

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити класифікацію підприємств залежно від форми власності, способу утворення.

2. Визначити сутність показників ліквідності.

3. Задача. За рік підприємство виготовило 200 виробів загальною собівартістю 72000 грн., причому питома вага основної заробітної плати виробничих робітників становить 22 %. Розрахувати величину загально виробничих витрат, які були включені у калькуляцію собівартості одиниці продукції, якщо їх загальна сума дорівнювала 39,5 тис. грн..

 

Атестаційний білет № 5

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність господарських товариств.

2. Визначити сутність показників ефективності використання оборотних коштів.

3. Задача. Обчислити коефіцієнт змінності роботи верстатів в цеху, якщо 30 з них працює в одну зміну, 80-в дві зміни, 20-в три зміни.

 

Атестаційний білет № 6

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність фінансової діяльності підприємства.

2. Визначити сутність показників руху і використання основних фондів.

3. Задача. Плазмовий телевізор має повну собівартість 1000 грн. Рівень рентабельності даного виробу 33 %. Надбавка за високу якість і відповідність міжнародним стандартам-15 %. Ставка акцизного збору 30 %. Торгівельна надбавка-12 % до вільної відпускної ціни з ПДВ. Розрахувати роздрібну ціну телевізора.

 

Атестаційний білет № 7

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність і структуру фінансового плану підприємства.
2. Визначити сутність рентабельності, її види.
3. Задача. Обчислити виконання плану по обсягу виробництва і асортименту продукції на основі даних таблиці:
Виріб Випуск продукції, тис. грн.
план факт
М 100 106
Н 84 162
К 305 210
О 500 425

  Атестаційний білет № 8

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність організації виробництва.

2. Визначити сутність розподілу прибутку підприємства.

3. Задача. На обробку деталі затрачалось 18 хв. Після перегляду норм часу на дану деталь була встановлена норма 15 хв. Обчислити на скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи і зросла продуктивність праці. Тривалість зміни 8 год.

 

Атестаційний білет № 9

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність форм та систем оплати праці.

2. Визначити сутність доходу підприємства, його види.

Задача. Скласти кореспонденцію рахунків за такими операціями:
- З каси отримано в підзвіт.
- Нарахована зарплату робітникам основного виробництва.
- Одержані матеріали від постачальника.
3. З розрахункового рахунку частково погашена заборгованість перед постачальником.

 

Атестаційний білет № 10

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність організації оплати праці, фонду заробітної плати.

2. Визначити загальну схему формування фінансових результатів діяльності підприємства.

3. Задача. На дільниці зайнято дев’ять робітників, які працюють в нормальних умовах. Троє з них мають V розряд, двоє - ІV, троє – ІІІ, і один – І розряд. Годинна тарифна ставка І розряду - 3,50 грн., ІІІ – 4,20 грн., ІV – 5,80 грн., V – 6,40 грн. Розрахувати середній тарифний коефіцієнт робітників дільниці та середню тарифну ставку.

Атестаційний білет № 11

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити склад та структуру персоналу підприємства.
2. Визначити види податків з підприємств.
3. Задача. Встановити розцінок на виготовлення виробу, якщо відомі такі дані:

Операції Розряд Вартість 1 год., грн.. Норма часу, хв.
Монтажна ІV 5,80 5,0
Токарна V 6,40 2,5
Шліфувальна VІ 7,80 2,0
Зварювальна ІІІ 4,20 1,7

 

Атестаційний білет № 12

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність продуктивності праці, показники та методи її вимірювання.

2. Визначити сутність фінансового контролю.

3. Задача. Фонд заробітної плати підприємства за звітний період становить 45 000 грн. Визначити нарахування на фонд заробітної плати.


 

Атестаційний білет № 13

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність нормування праці на підприємстві.

2. Визначити сутність фінансової звітності.

3. Задача. Радіо механіку нарахована заробітна плата в розмірі 870 грн. Обчислити:
­ обов’язкові утримання з нарахованої заробітної плати;
­ визначити заробіток, який йому виплатять.

 

Атестаційний білет № 14

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність і класифікацію основних фондів підприємства.

2. Визначити сутність організації бухгалтерського обліку.

3. Задача.
За даними балансу фірми обчислити коефіцієнт платоспроможності.


 

Атестаційний білет № 15

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити види і показники зношування основних фондів.

2. Визначити сутність правила подвійного запису та бухгалтерських проводок.

3. Задача.
За даними балансу фірми обчислити коефіцієнт ліквідності загальний


 

Атестаційний білет № 16

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність амортизації основних фондів.

2. Визначити сутність Національного плану рахунків, його призначення та структуру.

3. Задача. Радіо механіку нарахована заробітна плата в розмірі 780,00 грн.
­ здійснити обов’язкові утримання з нарахованої заробітної плати;
­ визначити заробіток, який йому виплатять.


 

Атестаційний білет № 17

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити методи нарахування амортизації.

2. Визначити сутність бухгалтерського рахунку.

3. Задача.
За даними балансу фірми обчислити коефіцієнт абсолютної ліквідності


 

Атестаційний білет № 18

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність, матеріальний склад і структуру оборотних фондів підприємства.

2. Визначити сутність балансу підприємства, його структуру.

3. Задача. Підприємство придбало обладнання вартістю 20000 грн. Ліквідаційна вартість обладнання визначена в розмірі 10 % його вартості. Передбачений термін корисного використання 6 років. Зробити розрахунок амортизаційних відрахувань прямолінійним методом.


 

Атестаційний білет № 19

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність оборотних коштів підприємства, їх структуру.

2. Визначити сутність бухгалтерського обліку та його принципи.

3. Задача.
Фонд заробітної плати підприємства за звітний період становить 37 000 грн. Визначити нарахування на фонд заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

 


Атестаційний білет № 20

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність нормування оборотних коштів підприємства.

2. Визначити сутність процедури порушення справи про банкрутство.

3. Задача. Розрахувати показник загальної рентабельності майстерні з ремонту РТА за такими даними:
­ балансовий прибуток 21453,33 грн.;
­ середньорічна вартість основних виробничих фондів 145 тис. грн.;
­ середньорічна вартість нормованих оборотних засобів 20.5 тис. грн.

 

 Атестаційний білет № 21

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність виробничої потужності підприємства.

2. Визначити сутність санації підприємства.

3. Задача. Підприємство придбало обладнання вартістю 20000 грн. Ліквідаційна вартість обладнання визначена в розмірі 10 % його вартості. Передбачений термін корисного використання 5 років. Зробити розрахунок амортизаційних відрахувань прямолінійним методом.


 

Атестаційний білет № 22

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність і класифікацію фінансових ресурсів та нематеріальних активів підприємства.

2. Визначити необхідність, суть і мету реструктуризації підприємства.

3. Задача. Підприємство придбало обладнання вартістю 30000 грн. Нарахований знос на 01.01. поточного року становить 10000 грн. Зробити розрахунок амортизаційних відрахувань податковим методом за I квартал.

 

Атестаційний білет № 23

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність витрат та їх класифікацію.

2. Визначити сутність реклами та промоушн.

3. Задача.
За даними балансу фірми обчислити коефіцієнт ліквідності терміновий.


 

Атестаційний білет № 24

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність елементів витрат.

2. Визначити сутність виробничої програми підприємства її економічне обґрунтування.

3. Задача. Скласти кореспонденцію рахунків за такими операціями:
- Надійшла готівка в касу з розрахункового рахунку.
- Частина фонду розвитку виробництва приєднується до статутного фонду.
- Одержані матеріали від постачальника.
З розрахункового рахунку частково погашена заборгованість перед постачальником


 

Атестаційний білет № 25

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність статей калькуляції.

2. Визначити сутність бізнес - планування, мету складання бізнес - планів.

3. Задача. Визначити затрати на 1 грн. товарної продукції у плановому році за даними таблиці:

Річний випуск, шт. Собівартість одиниці продукції, грн. / шт. Гуртова ціна за одиницю, грн./ шт.
Звіт План Звіт План
4000 4300 80 78 83


 

Атестаційний білет № 26

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити джерела і чинники зниження собівартості продукції.

2. Визначити сутність організаційної структури підприємства та її види.

3. Задача. Визначити затрати на 1 грн. товарної продукції у звітному році за даними таблиці:

Річний випуск, шт. Собівартість одиниці продукції, грн. / шт. Гуртова ціна за одиницю, грн./ шт.
Звіт План Звіт План
10000 9000 16 14 18

 

Атестаційний білет № 27

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити сутність і методи калькулювання собівартості продукції.

2. Визначити сутність маркетингу, його види.

3. Задача. Визначити процент зниження собівартості продукції, у плановому році, порівняно зі звітним, якщо відомо, що затрати на 1 грн. товарної продукції у звітному році склали 0,94, У плановому 0,89.

 

Атестаційний білет № 28

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити економічний зміст і функції цін, основні елементи ціни.

2. Визначити сутність контролю як функції управління.

3. Задача. На обробку деталі затрачалось 18 хв. Після перегляду норм часу на дану деталь була встановлена норма 15 хв. Обчислити на скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи і зросла продуктивність праці. Тривалість зміни 8 год.

 

Атестаційний білет № 29

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити види цін в ринкових умовах.

2. Визначити сутність методів управління.

3. Задача. Визначити ріст продуктивності праці в умовно-натуральних вимірниках за наведеними даними:
Виріб Кількість виробів Затрати праці на один виріб, нормо-годин
План Факт
А 100 120 20
Б 250 225 51
В 760 820 5

 

Атестаційний білет № 30

З предмету “Економіка промисловості” групи радіо механіків з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури на базі повної середньої освіти та молодших спеціалістів за спеціальністю 5.090704 конструювання, виробництво та технічне обслуговування побутової радіоелектронної техніки

1. Визначити мету та методи ціноутворення в умовах ринку.

2. Визначити сутність менеджменту та хронологію шкіл управління.

3. Задача.
Обчислити обсяг товарної, валової, реалізованої продукції за наведеними даними:
обсяг виробництва, шт. – 5000; обсяг незавершеного виробництва, грн.: на початок року – 50000, на кінець року: 37000; залишки готової нереалізованої продукції, грн.: на початок року - 25700; на кінець року - 15800; вартість робіт на сторону грн.:45000.

Викладач: Н.В. Айшпурс

Останнє оновлення ( Неділя, 03 березня 2013, 06:27 )  

Дивиться також статті...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)