Ви переглядаєте: Головна сторінка Навчання Навчальні плани, білети, ККЗ Білети та атестаційні питання Цифрова техніка

Білети та атестаційні питання Цифрова техніка

e-mail Друк

Атестаційні питання та білети  з предмета Цифрова техніка складено у відповідності з програмою по підготовці кваліфікованих робітників за професією "Електромонтер станційного устаткування телефонного зв'язку" V-го розряду та молодших спеціалістів за спеціальністю  "Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв'язку та оргтехніки" – 4 семестр                                                                             

 

 

 

Атестаційні питання з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА

1. Значення та місце предмета в оволодінні спеціальністю.
2. Використання інтегральних схем (ІС) у зв'язку, і їх значення в господарстві.
3. Історія розвитку ІС.
4. Основні характеристики імпульсних сигналів.
5. Параметри імпульсів (амплітуда, частота, фаза, фронт, зріз, шпаруватість імпульсів).
6. Види імпульсних сигналів і способи їх аналітичного запису.
7. Види імпульсних сигналів і способи їх графічного відображення.
8. Поняття про аналогові і дискретні сигнали.
9. Поняття про дискретизовані сигнали та параметри дискретизації.
10. Поняття про квантовані (дискретні) сигнали та параметри квантування.
11. Поняття про імпульсні та потенціальні логічні сигнали.
12. Поняття про додатні та від'ємні логічні сигнали.
13. Поняття про напівпровідникові інтегральні мікросхеми.
14. Поняття про плівкові інтегральні мікросхеми.
15. Поняття про гібридні інтегральні мікросхеми.
16. Позначення різних мікросхем.
17. Поняття про позиційні і непозиційні системи числення.
18. Поняття про десяткову систему числення.
19. Поняття про двійкову систему числення.
20. Поняття про вісімкову систему числення.
21. Поняття про шістнадцяткову систему числення.
22. Переведення цілого числа з десяткової системи числення в двійкову.
23. Переведення цілого числа з десяткової системи числення в шістнадцяткову.
24. Запис чисел в прямому, оберненому і доповняльному кодах.
25. Правила додавання і віднімання.
26. Операції множення і ділення в комп'ютерній техніці.
27. Що називають булевою величиною, операндами і логічними функціями?
28. Записати і пояснити операцію логічного додавання (диз'юнкція).
29. Записати і пояснити операцію логічного множення (кон'юнкція).
30. Записати і пояснити операцію логічного заперечення (інверсія).
31. Поясніть на прикладі поняття про суперпозицію.
32. Склад технічних засобів комп'ютерної схемотехніки.
33. Поняття про тактові імпульси, тактові моменти та машинний такт генератора тактових імпульсів (ГТІ) .
34. Класифікація мікросхем за поколіннями.
35. Класифікація мікросхем за кількістю компонентів: МІС, СІС, ВІС, НВІС, ультра-ВІС.
36. Схема та умовне графічне позначення діодного логічного елемента ЧИ.
37. Таблиця істинності та часові діаграми діодного логічного елемента ЧИ.
38. Схема та умовне графічне позначення діодного логічного елемента І.
39. Таблиця істинності та часові діаграми діодного логічного елемента І.
40. Схема, умовне графічне позначення та часові діаграми діодного логічного елемента НЕ.
41. Схема, умовне графічне позначення та часові діаграми елемента діодно-транзисторної логіки (ДТЛ) НЕ ЧИ.
42. Схема, умовне графічне позначення та часові діаграми елемента діодно-транзисторної логіки (ДТЛ) НЕ І.
43. Пояснить формули ДТЛ.
44. Схеми транзисторної логіки (ТЛ).
45. Транзисторно-транзисторний логічний елемент із складним інвертором.
46. Елемент ТТЛ з трьома станами.
47. Призначення та умовні позначення асинхронних та синхронних тригерів.
48. Прямі та інверсні статичні і динамічні тригери.
49. Асинхронний RS-тригер на елементах НЕ І.
50. Синхронний RS-тригер на елементах НЕ І.
51. Двоступеневі тригери.
52. Елемент "Виключальне ЧИ" (сума за модулем два, заперечення еквівалентності).
53. Призначення та схема мультиплексора.
54. Принцип дії простих лінійних дешифраторів.
55. Принцип дії дешифратора з входом вибору мікросхеми CS.
56. Внутрішній устрій і умовне позначення мікросхеми К155ИД4.
57. Дешифратор за схемою каскадування.
58. Внутрішній устрій D-тригера.
59. Схема підключення регістрів за допомогою дешифратора.
60. Схема простого лічильника.
61. Схема дільника на JK-тригерах.
62. Принцип дії простого паралельного регістра.
63. Принцип дії простого послідовного регістра.
64. Призначення і умовне графічне позначення шифратора.
65. Призначення і умовне графічне позначення дешифратора.
66. Архітектура і структура комп'ютерів.
67. Принцип програмного керування.
68. Загальні характеристики пам’яті комп'ютера.
69. Класифікація арифметико-логічних пристроїв.
70. Загальні характеристики процесорів.
71. Поняття про мікропроцесори.
72. Загальні характеристики мікропроцесорних систем.
73. Загальні характеристики інтерфейсів.
74. Поняття про перетворювачів кодів.
75. Загальні характеристики суматорів.

Викладач Є.Б.Терьохін


 

Атестаційний Б І Л Е Т № 1
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


Значення та місце предмету у оволодінню спеціальністю.
Транзисторні та лампові підсилювачі НВЧ.
Практичні схеми автоматичного регулювання підсилення.


 

Атестаційний Б І Л Е Т № 2
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Історія розвитку радіоприймальних пристроїв.
2. Підсилювачі НВЧ на тунельних діодах.
3. Регулювання смуги пропускання.


  Атестаційний Б І Л Е Т № 3
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Застосування радіоприймачів.
2. НВЧ на лампі бігучої хвилі(ЛБХ).
3. Автоматичне підстроювання частоти.


 

Атестаційний Б І Л Е Т № 4
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Класифікація радіоприймачів.
2. Загальні знання про квантові підсилювачі.
3. Дистанційне керування радіоприймачем.


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 5
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Головні параметри радіоприймачів ( вихідна потужність або напруга, чутливість, вибірковість, смуга пропускання, діапазон частот, якість відтворення).
2. Загальні знання про детектування.
3. Загальні знання про ПЗЧ.


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 6
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Структурна схема радіоприймача прямого підсилення, його переваги і недоліки.
2. Параметри детекторів.
3. Головні технічні характеристики ПЗЧ (коефіцієнт підсилення , нелінійні спотворення, частотні та фазові спотворення, надійність роботи).


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 7
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Структурна схема супергетеродинного радіоприймача.
2. Детектування модульованих коливань.
3. Принципи побудови схем ПЗЧ на лампах та біполярних транзисторах.

 

Атестаційний Б І Л Е Т № 8
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Структурна схема супергетеродинного радіоприймача.
2. Схеми діодних, транзисторних і лампових детекторів.
3. Принципи побудови схем ПЗЧ польових транзисторах та мікросхемах.


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 9
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Загальні знання про вхідні кола.
2. Загальні знання про супергетеродинні приймачі.
3. Регулювання тембру.


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 10
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Вхідні кола з ємнісним зв'язком з антенним контуром.
2. Схеми перетворювачів частоти на біполярних транзисторах.
3. Резисторні та трансформаторні схеми ПЗЧ.


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 11
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Вхідні кола з індуктивним зв'язком з антенним контуром.
2. Балансний перетворювач частоти.
3. Попередній розрахунок супергетеродинного радіоприймача.


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 12
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Коефіцієнт передачі вхідного кола
2. Перетворювач частоти на мікросхемі, лампах, польовому транзисторі.
3. Вибір параметрів супергетеродинного радіоприймача.


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 13
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Вплив антени на контур вхідного кола.
2. Діодні перетворювачі частоти.
3. Розподіл частотних викривлень по каскадам радіоприймача.


 Атестаційний Б І Л Е Т № 14 
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Вибірковість та смуга пропускання вхідного кола.
2. Особливості супергетеродинного прийому.
3. Вибір вибіркової системи тракту проміжної частоти радіоприймача.


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 15
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Вхідні кола з внутрішньою феритовою антеною.
2. Налагодження контурів супергетеродинного радіоприймача на вибрану станцію однією ручкою.
3. Визначення числа каскадів, підсилення між ними.


  
Атестаційний Б І Л Е Т № 16
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Вхідні кола радіоприймачів надвисоких частот, їх параметри.
2. Загальні знання про вади радіоприйому.
3. Вибір структурної схеми підсилювача звукової частоти.


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 17
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Загальні знання про резонансні підсилювачі.
2. Атмосферні вади.
3. Послідовність кінцевого розрахунку радіоприймача.


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 18
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Головні параметри резонансних підсилювачів.
2. Промислові та космічні вади.
3. Загальні знання про радіолокаційні приймачі.


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 19
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Резонансні підсилювачі з одиночним контуром.
2. Вадозахищеність радіоприймачів.
3. Приймачі РЛС з безперервним випромінюванням.


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 20
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Головні параметри підсилювача з одиночним контуром (коефіцієнт підсилення по діапазону, вибірковість, смуга пропускання).
2. Загальні знання про прийом частотно-модульованих (ЧМ) коливань.
3. Приймачі когерентно-імпульсних РЛС.

 

Атестаційний Б І Л Е Т № 21
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Смугові підсилювачі. Принципові схеми, головні параметри.
2. Структурна схема супергетеродинного приймача ЧМ коливань.
3. Вхідні кола та перетворювачі частоти РЛС.


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 22
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Смугові підсилювачі з фільтрами зосередженої селекції, п'єзакерамічними фільтрами.
2. Амплітудний обмежувач.
3. Підсилювачі проміжної частоти та детектори РЛС (однотактний, імпульсний, піковий, фазовий).


 
Атестаційний Б І Л Е Т № 23
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Стійкість резонансних підсилювачів та засоби її забезпечення.
2. Частотний детектор з налагодженим контуром.
3. Автоматичне регулювання в радіоприймачах РЛС.


Атестаційний Б І Л Е Т № 24 
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Широкосмугові підсилювачі, їх різновиди, переваги, недоліки.
2. Дрібний детектор.
3. Відеопідсилювачі, вимоги до них, схеми, характеристика до них ланцюги корекції.

 

Атестаційний Б І Л Е Т № 25
з предмета ЦИФРОВА ТЕХНІКА І МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ


1. Загальні знання про підсилювачі надвисоких частот (НВЧ).
2. Загальні знання про ручне і автоматичне регулювання в радіоприймачах.
3. Застосування відеопідсилювачів в РЛС радіоприймачах.


Викладач Є.Б.Терьохін

Останнє оновлення ( Неділя, 03 березня 2013, 06:27 )  

Дивиться також статті...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)