Ви переглядаєте: Головна сторінка Навчання Навчальні плани, білети, ККЗ Білети з предмету Радіоприймальні пристрої

Білети з предмету Радіоприймальні пристрої

e-mail Друк

Екзаменаційні питання та білети з предмету Радіоприймальні пристрої складено у відповідності з програмою по підготовці кваліфікованих робітників за професією „Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури та молодших спеціалістів за спеціальністю  „Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв.                                                                                                                                               

 
Екзаменаційні питання з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ 

1. Значення та місце предмету у оволодінню спеціальністю.
2. Історія розвитку радіоприймальних пристроїв.
3. Застосування радіоприймачів.
4. Класифікація радіоприймачів.
5. Головні параметри радіоприймачів ( вихідна потужність або напруга, чутливість, вибірковість, смуга пропускання, діапазон частот, якість відтворення).
6. Структурна схема радіоприймача прямого підсилення, його переваги і недоліки.
7. Структурна схема супергетеродинного радіоприймача.
8. Внутрішні шуми приймача.
9. Загальні знання про вхідні кола.
10. Вхідні кола з ємнісним зв'язком з антенним контуром.
11. Вхідні кола з індуктивним зв'язком з антенним контуром.
12. Коефіцієнт передачі вхідного кола
13. Вплив антени на контур вхідного кола.
14. Вибірковість та смуга пропускання вхідного кола.
15. Вхідні кола з внутрішньою феритовою антеною.
16. Вхідні кола радіоприймачів надвисоких частот, їх параметри.
17. Загальні знання про резонансні підсилювачі.
18. Головні параметри резонансних підсилювачів.
19. Резонансні підсилювачі з одиночним контуром.
20. Головні параметри підсилювача з одиночним контуром (коефіцієнт підсилення по діапазону, вибірковість, смуга пропускання).
21. Смугові підсилювачі. Принципові схеми, головні параметри.
22. Смугові підсилювачі з фільтрами зосередженої селекції, п’єзокерамічними фільтрами.
23. Стійкість резонансних підсилювачів та засоби її забезпечення.
24. Широкосмугові підсилювачі, їх різновиди, переваги, недоліки.
25. Загальні знання про підсилювачі надвисоких частот (НВЧ).
26. Транзисторні та лампові підсилювачі НВЧ.
27. Підсилювачі НВЧ на тунельних діодах.
28. НВЧ на лампі бігучої хвилі(ЛБХ).
29. Загальні знання про квантові підсилювачі.
30. Загальні знання про детектування.
31. Параметри детекторів.
32. Детектування модульованих коливань.
33. Схеми діодних, транзисторних і лампових детекторів.
34. Загальні знання про супергетеродинні приймачі.
35. Схеми перетворювачів частоти на біполярних транзисторах.
36. Балансний перетворювач частоти.
37. Перетворювач частоти на мікросхемі, лампах, польовому транзисторі.
38. Діодні перетворювачі частоти.
39. Особливості супергетеродинного прийому.
40. Налагодження контурів супергетеродинного радіоприймача на вибрану станцію однією ручкою.
41. Загальні знання про вади радіоприйому.
42. Атмосферні вади.
43. Промислові та космічні вади.
44. Вадозахищеність радіоприймачів.
45. Загальні знання про прийом частотно-модульованих (ЧМ) коливань.
46. Структурна схема супергетеродинного приймача ЧМ коливань.
47. Амплітудний обмежувач.
48. Частотний детектор з налагодженим контуром.
49. Дрібний детектор.
50. Загальні знання про ручне і автоматичне регулювання в радіоприймачах.
51. Практичні схеми автоматичного регулювання підсилення.
52. Регулювання смуги пропускання.
53. Автоматичне підстроювання частоти.
54. Дистанційне керування радіоприймачем.
55. Загальні знання про ПЗЧ.
56. Головні технічні характеристики ПЗЧ (коефіцієнт підсилення , нелінійні спотворення, частотні та фазові спотворення, надійність роботи).
57. Принципи побудови схем ПЗЧ на лампах та біполярних транзисторах.
58. Принципи побудови схем ПЗЧ на польових транзисторах та мікросхемах.
59. Регулювання тембру.
60. Резисторні та трансформаторні схеми ПЗЧ.
61. Попередній розрахунок супергетеродинного радіоприймача.
62. Вибір параметрів супергетеродинного радіоприймача.
63. Розподіл частотних викривлень по каскадам радіоприймача.
64. Вибір вибіркової системи тракту проміжної частоти радіоприймача.
65. Визначення числа каскадів, підсилення між ними.
66. Вибір структурної схеми підсилювача звукової частоти.
67. Послідовність кінцевого розрахунку радіоприймача.
68. Загальні знання про радіолокаційні приймачі.
69. Приймачі РЛС з безперервним випромінюванням.
70. Приймачі когерентно-імпульсних РЛС.
71. Вхідні кола та перетворювачі частоти РЛС.
72. Підсилювачі проміжної частоти та детектори РЛС (однотактний, імпульсний, піковий, фазовий).
73. Автоматичне регулювання в радіоприймачах РЛС.
74. Відеопідсилювачі, вимоги до них, схеми, характеристика до них ланцюги корекції.
75. Застосування відеопідсилювачів в РЛС радіоприймачах.

 

Екзаменаційний Б І Л Е Т № 1
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Значення та місце предмету у оволодінню спеціальністю.
2. Транзисторні та лампові підсилювачі НВЧ.
3. Практичні схеми автоматичного регулювання підсилення.


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 2
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

1. Історія розвитку радіоприймальних пристроїв.
2. Підсилювачі НВЧ на тунельних діодах.
3. Регулювання смуги пропускання.


 

Екзаменаційний Б І Л Е Т № 3
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Застосування радіоприймачів.
2. НВЧ на лампі бігучої хвилі(ЛБХ).
3. Автоматичне підстроювання частоти.


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 4
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Класифікація радіоприймачів.
2. Загальні знання про квантові підсилювачі.
3. Дистанційне керування радіоприймачем.


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 5
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Головні параметри радіоприймачів ( вихідна потужність або напруга, чутливість, вибірковість, смуга пропускання, діапазон частот, якість відтворення).
2. Загальні знання про детектування.
3. Загальні знання про ПЗЧ.


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 6
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Структурна схема радіоприймача прямого підсилення, його переваги і недоліки.
2. Параметри детекторів.
3. Головні технічні характеристики ПЗЧ (коефіцієнт підсилення , нелінійні спотворення, частотні та фазові спотворення, надійність роботи).


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 7
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Структурна схема супергетеродинного радіоприймача.
2. Детектування модульованих коливань.
3. Принципи побудови схем ПЗЧ на лампах та біполярних транзисторах.


 

Екзаменаційний Б І Л Е Т № 8
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Структурна схема супергетеродинного радіоприймача.
2. Схеми діодних, транзисторних і лампових детекторів.
3. Принципи побудови схем ПЗЧ на польових транзисторах та мікросхемах.


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 9
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Загальні знання про вхідні кола.
2. Загальні знання про супергетеродинні приймачі.
3. Регулювання тембру.


 

Екзаменаційний Б І Л Е Т № 10
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Вхідні кола з ємнісним зв'язком з антенним контуром.
2. Схеми перетворювачів частоти на біполярних транзисторах.
3. Резисторні та трансформаторні схеми ПЗЧ.


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 11
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Вхідні кола з індуктивним зв'язком з антенним контуром.
2. Балансний перетворювач частоти.
3. Попередній розрахунок супергетеродинного радіоприймача.


 


Екзаменаційний Б І Л Е Т № 12
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Коефіцієнт передачі вхідного кола
2. Перетворювач частоти на мікросхемі, лампах, польовому транзисторі.
3. Вибір параметрів супергетеродинного радіоприймача.


 

Екзаменаційний Б І Л Е Т № 13
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Вплив антени на контур вхідного кола.
2. Діодні перетворювачі частоти.
3. Розподіл частотних викривлень по каскадам радіоприймача.


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 14
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Вибірковість та смуга пропускання вхідного кола.
2. Особливості супергетеродинного прийому.
3. Вибір вибіркової системи тракту проміжної частоти радіоприймача.


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 15
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Вхідні кола з внутрішньою феритовою антеною.
2. Налагодження контурів супергетеродинного радіоприймача на вибрану станцію однією ручкою.
3. Визначення числа каскадів, підсилення між ними.


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 16
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Вхідні кола радіоприймачів надвисоких частот, їх параметри.
2. Загальні знання про вади радіоприйому.
3. Вибір структурної схеми підсилювача звукової частоти.


 Екзаменаційний Б І Л Е Т № 17 
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Загальні знання про резонансні підсилювачі.
2. Атмосферні вади.
3. Послідовність кінцевого розрахунку радіоприймача.


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 18
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Головні параметри резонансних підсилювачів.
2. Промислові та космічні вади.
3. Загальні знання про радіолокаційні приймачі.


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 19
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Резонансні підсилювачі з одиночним контуром.
2. Вадозахищеність радіоприймачів.
3. Приймачі РЛС з безперервним випромінюванням.


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 20
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Головні параметри підсилювача з одиночним контуром (коефіцієнт підсилення по діапазону, вибірковість, смуга пропускання).
2. Загальні знання про прийом частотно-модульованих (ЧМ) коливань.
3. Приймачі когерентно-імпульсних РЛС.


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 21
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Смугові підсилювачі. Принципові схеми, головні параметри.
2. Структурна схема супергетеродинного приймача ЧМ коливань.
3. Вхідні кола та перетворювачі частоти РЛС.


 

Екзаменаційний Б І Л Е Т № 22
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Смугові підсилювачі з фільтрами зосередженої селекції, п'єзакерамічними фільтрами.
2. Амплітудний обмежувач.
3. Підсилювачі проміжної частоти та детектори РЛС (однотактний, імпульсний, піковий, фазовий).


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 23
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Стійкість резонансних підсилювачів та засоби її забезпечення.
2. Частотний детектор з налагодженим контуром.
3. Автоматичне регулювання в радіоприймачах РЛС.


 
Екзаменаційний Б І Л Е Т № 24
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Широкосмугові підсилювачі, їх різновиди, переваги, недоліки.
2. Дрібний детектор.
3. Відеопідсилювачі, вимоги до них, схеми, характеристика до них ланцюги корекції.


  Екзаменаційний Б І Л Е Т № 25
з предмету РАДІОПРИЙМАЛЬНІ ПРИСТРОЇ


1. Загальні знання про підсилювачі надвисоких частот (НВЧ).
2. Загальні знання про ручне і автоматичне регулювання в радіоприймачах.
3. Застосування відеопідсилювачів в РЛС радіоприймачах.


Викладач Є.Б.Терьохін
 

Останнє оновлення ( Неділя, 03 березня 2013, 06:27 )  

Дивиться також статті...

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)