Ви переглядаєте: Головна сторінка

Про професію Оператор телекомунікаційних послуг

e-mail Друк

На сьогоднішній день надання послуг, в тому числі послуг зв’язку, є однією з найбільш привабливих сфер бізнесу, що займає друге місце у світі після фінансово-банківської діяльності. Введення інтегрованої робітничої професії ”Оператор телекомунікаційних послуг” пов’язане з розвитком технологій і підвищенням попиту на виконання багаточисельних телекомунікаційних послуг, як традиційних (поштового зв'язку, електрозв’язку, касових операцій) так і новітніх (Інтернет послуги, послуги копі центрів, передача електронних даних, електронна пошта, відео – та конференц-зв’язок, інтерактивні медіа та інше).


Випускник використовується на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких:

Кваліфікований робітник-випускник за професією “Оператор телекомунікаційних послуг” здатний здійснювати виробничу діяльність з надання послуг у сфері зв’язку на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності:
• на підприємствах поштового зв’язку, які надають поштово-інформаційні послуги та виконують роботи, пов’язані з сортуванням та доставкою пошти;
• на підприємствах зв’язку, які надають телекомунікаційні, інформаційно-довідкові послуги;
• у відділах та підрозділах підприємств, організацій, установ, діяльність яких пов’язана з виконанням розрахунково-касових операцій;
• на підприємствах, в організаціях, установах, робота (діяльність) яких супроводжується виконанням технологічних операцій відповідно до кваліфікаційної характеристики зазначеної професії.

Виробничі функції та вміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності:

Підготовчі функції:

• перевіряє наявність на робочому місці тарифів, інструкцій, каталогів, довідників, експломатеріалів, відповідного обладнання;
• отримує у керівників підрозділів грошове підкріплення, бланки, іменні речі, розхідні матеріали, знаки поштової оплати та інше;
• готує до роботи відповідне електротехнічне обладнання, автоматизовані робочі місця та організаційну техніку.

Технологічні функції:

• приймає, обробляє та видає всі види внутрішніх та міжнародних поштових відправлень; приймає, обробляє та оплачує грошові перекази внутрішні та міжнародні; виплачує пенсії та грошові допомоги; обробляє вхідну пошту; готує до відправки прийняті поштові відправлення; видає листоношам кореспонденцію, грошові перекази, відомості та одноразові доручення, готівку для виплати пенсій на дому; здійснює розрахунки з листоношами, які доставляють перекази, пенсії, грошові допомоги і поштові відправлення; досилає (повертає) поштові відправлення, грошові перекази; оформляє не вручені поштові відправлення, здійснює їх облік та зберігання; вносить зміни в документи з сортування пошти та в плани направлення пошти; оформлює дефектну пошту; обробляє письмову кореспонденцію на поштообробних машинах; одержує, розсилає знаки поштової оплати та інші умовні цінності; оформляє супровідні документи; здійснює передплату на періодичні видання (анулювання та переадресування передплати); реалізовує знаки поштової оплати; складає сортувальні таблиці і вносить зміни до них; сортує і розкладає поштові відправлення та періодичні видання по доставочних дільницях та видає їх листоношам; розкладає поштові відправлення та періодичні видання в абонентські скриньки, що розміщені у відділеннях зв’язку; приймає оплату від споживачів (абонентів) за комунальні послуги; нараховує (вручну або автоматизовано) плату за надання поштових та телекомунікаційних послуг; заносить дані в абонентські картки (особисті рахунки), надає довідки; виписує податкові накладні; приймає внутрішні та міжнародні телеграми (в касі за готівку та в рахунок авансів), обробляє та передає їх засобами електрозвз’яку; друкує рахунки для розрахунку за телеграми, прийняті по телефону; контролює своєчасне отримання плати за послуги електрозв’язку, надані по телефону; опрацьовує абонентську картку; виконує перерахунки плати за надані послуги, веде обігові відомості; оформляє та розсилає рахунки клієнтам за послуги електрозв’язку, що надані у кредит, та підприємствам за безготівковими розрахунками; оформляє заявки на встановлення телефону, складає списки пільгових заяв, висилає повідомлення на встановлення телефону, приймає заявки від абонентів про пошкодження в роботі телефонів та радіоточок і організовує роботу щодо їх усунення; обробляє наряди на встановлення та переустановлення телефону, на усунення пошкоджень на лінії, в обладнанні і в абонентських установках; приймає та передає повідомлення, надає довідки засобами фіксованих мереж телекомунікацій; приймає й передає повідомлення документального електрозв’язку; веде службові переговори по апарату; виконує службове листування; надає Інтернет послуги та послуги з електронного передавання повідомлень та інформації; надає послуги відеотелефонного зв’язку, конференц-зв’язку; приймає та виконує замовлення на міжміські та міжнародні телефонні розмови, здійснює розрахунки; обслуговує на переговорному пункті кабінний комутатор; обслуговує автоматизований переговорний пункт; обслуговує кінцеве обладнання при наданні послуг рухомого радіозв’язку та надає інформаційні послуги щодо його використання; виконує операції з приймання, визначення справжності та платіжності, обліку, сортування зберігання, видачі готівки та інших цінностей; сортує грошові білети і монети за номіналами; виявляє фальшиві, старі, пошкоджені грошові білети і монети; складає касову звітність; зберігає інформацію, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер; виконує касові операції на електронному контрольно-касовому апараті (ЕККА); підраховує суму виручки за день і звіряє її з відповідними документами; дотримується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

Контрольні функції:

• здійснює дії візуального контролю поштово-касової та облікової документації; прийнятої, обробленої, врученої кореспонденції, поштових відправлень, документальних повідомлень електрозв’язку; контролює нарахування авансу;
• виконує облік кількісних та якісних показників;
• веде виробничу документацію, здійснює первинний облік документів;
• контролює доставку кореспонденції та періодичних видань;
• здійснює облік робочого часу і виконання працівниками норм виробітку;
• веде журналу обліку заявок про пошкодження;
• виписує письмові попередження, попереджує боржників по телефону;
• попереджає абонента про закінчення авансу;
• веде виробничі архіви, здійснює первинний облік документів, видає довідки абонентам;
• здійснює облік проходження телеграм, електронних повідомлень у встановлені контрольні терміни;
• перевіряє залишок готівки, поштових відправлень та цінностей;
• перевіряє правильність оформлення платіжних документів.

Організаційні функції:

• раціонально та ефективно організовує роботу з надання послуг, економно витрачає електроенергію та експлуатаційні матеріали;
• дотримується вимог охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, правил виробничої санітарії, внутрішнього розпорядку;
• проводить усунення дрібних несправностей та налагодження виробничого обладнання (телеграфних апаратів, комп’ютерів, офісної техніки, касових апаратів тощо);
• здійснює щоденне підведення підсумків виконання виробничих завдань;
• оцінює ефективність своєї роботи, від якої залежить прибуток підрозділу та рентабельність підприємства.

Останнє оновлення ( Четвер, 20 червня 2013, 05:44 )  

Професії та спеціальності в училищі:

Контакти Кропивницького ВПУ

25030, Україна, м. Кропивницький, вул. Шатила, 4
Директор Рацул Олександр Борисович 
Телефон/факс (0522) 37-10-31
Електронна пошта  
vpu-9@ukr.net

(0522) 37-11-09, 098-720-56-69 (приймальна комісія)